Hakan Pehlivan
KAĞITTAN / AUS PAPIER

 

 

Hakan Pehlivan- Aus Papier

 

 

Eröffnung: Fr. 14.11.2014  –  19 Uhr
Ausstellung: 15.11. – 23.11.2014 – Do -So  15-19 Uhr

 

Paper is one of the most noble materials of all times. Through mankind’s history most different cultures used paper as an unique way to store facts, thoughts and ideas. Today, paper has numerous fields of use in the sphere of printing, packaging, decoration, design. Papers are used for drawing, and painting in traditional way but additionally it has become for its materiality an object of interest in contemporary art.
My works can be described as collages made by ​​using a new method. Waste papers, such as magazines, newspapers are rolled and composed next to each other. Shapes, lines and colors are randomly or deliberately combined in a new way and create an abstract appearance. These works are generating, as most collage technique, their energy from the juxtaposition of originally detached elements. The surfaces as the inner-compositions are full of such relationships and concurrence between the meaningful and the meaningless. And not at least my works may be considered as a dedication to traditional crafts.

 

Kağıt insanlık tarihinin en soylu gereçlerinden bir tanesidir. Kültürler, anlamlı yazılarını kağıtlara yazmışlardır. Bugün ambalaj, dekorasyon, tasarım, basım gibi sayısız kullanım alanına sahiptir. Sanatçılar kağıdı, hem soylu, hem de çağdaş olmasından kaynaklanan bir ilhamla, üzerini çizmenin ve boyamanın yanı sıra, hammadde olarak  da kullanmaktadırlar.Çalışmalarım yeni bir yöntemle yapılmış kolajlar olarak tanımlanabilir. Dergi, gazete gibi atık kağıtlarla yuvarlanmış çubuklar yanyana kompoze edilir. Şekiller, çizgiler ve renkler raslantısal veya maksatlı olarak bir araya gelirlerek yeni, soyut bir görünüm oluşturur. Çalışmaların odak noktası, kolaj tekniğindeki gibi yanyana getirilmekten doğan enerjidir. Ortaya çıkan raslantılar kolaj tekniğinde olduğu gibi kopuk, anlamlı-anlamsız birçok iç-kompozisyonlar yapar. Bütün yüzey bu tür ilişkilerle doludur.  Çalışmanın yüzeyi kimi bazen geleneksel kilim el sanatını çağrıştırır.

 

 

Hakan Pehlivan (b. July 23, 1969, Ankara).Since the early 1990s, his works have involved the creation of abstract paper works and installations. Also he combined silk-scree printing and painting on canvas. Paper works has now become a very prominent feature in his work and he continues to use paper as a medium.He holds a Bachelor of Art Education degree from Gazi University Ankara (1993) and master’s degree from University of Newcastle-upon-Tyne in the field of art education.  In 2002 he received the master degree in painting from Hacettepe University, Ankara.  He is currently teaching painting in at Faculty of Fine Arts at Erciyes Universit in Kayseri. He is founder of Turkish Paper Artists Association.

Hakan Pehlivan (d. Temmuz 23, 1969, Ankara). 1990’ların başından bu yana, yapıtları soyut kağıt işleri ve enstalasyonrını kapsamaktadır. Ayrıca, boya ile kombine tuval üzerine serigrafi resimler yapmaya başladı. Kağıt işleri şimdi işleri arasında çok önemli bir yer aldı ve o bir medyum olarak kağıttan ilham almaya devam edmektedir.^1993 yılında Gazi Üniversitesi Resim-iş Eğitimi Bölümünden, 1998 yılında   University of Newcastle upon Tyne’da sanat eğitimi alanında yüksek lisans derecesi alarak mezun oldu. 2002’de Hacettepe Üniversitesinden resim alanında sanatta yeterlik derecesi aldı. Halen Türkiye, Kayseri’de yaşamakta ve Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde resim dersleri vermektedir.

http://hakanpehlivan.com