project space exchange

super bien! gewächshaus für zeitgenössische kunst & Galerie Promocyjna presents: 

WARSAW>KIN<BERLIN 

28.09. – 28.10.

Eröffnung: Fr 28.09.2023 • 19 Uhr

Die Ausstellung unabhängiger Projekträume aus Warschau und Berlin findet im Rahmen von FRINGE WARSAW statt.

Kuratorinnen: Elisabeth Sonneck, Katie Zazenski

wersja polskojęzyczna poniżej

WARSAW>KIN<BERLIN umfasst jeweils sechs Projekträume aus Berlin und Warschau und wird von Elisabeth Sonneck (super bien! Berlin) und Katie Zazenski (STROBOSKOP, Warschau) kuratiert. Mit dieser Zusammenarbeit wollen wir die wichtige Rolle unabhängiger Projekträume für Experimente und künstlerische Entwicklungen hervorheben – die Rolle, die sie im Ökosystem der zeitgenössischen Kunst spielen, und die einzigartige Weise, in der diese Gemeinschaften untereinander verbunden sein können.

Wir haben das Projekt erstmals im April im Pavillon am Milchhof in Berlin vorgestellt. Die Kernstruktur bestand darin, dass jeder Projektraum von zwei Künstler*innen repräsentiert wird, mit denen bereits eine Zusammenarbeit stattgefunden hat. Teils wurden Künstlerkollektive ausgewählt, so dass die Anzahl der Künstler höher war. Oder ein Raum wurde durch eine kollektive Arbeit vertreten, was die Anzahl der Kunstwerke verringerte – wir folgten diesen unterschiedlichen Interpretationen und kamen schließlich auf 30 Künstler*innen mit 23 Werken. Dabei wurden die Arbeiten so zusammengestellt, dass sie ein möglichst weites Feld aktueller Auseinandersetzungen, Konzepte, Medien und Realisierungen zeigen. Für die Ausstellung in Warschau sind wir nach derselben Spielregel vorgegangen, aber mit neuer Werkauswahl, um wiederum auf die Besonderheiten des Raumes der Galeria Promocyjna einzugehen. – Diese Station umfasst nun 32 Werke von 39 Künstler*innen und Autor*innen.

Durch diese Partnerschaft kamen wir dahin, Verwandtschaft als eine Beziehung zu definieren, die nicht aus der Vergangenheit stammt, sondern die in die Zukunft weist. Wir interessieren uns für das Potenzial, das wir als Verwandte haben, als Akteur*innen der unabhängigen Projektraum-Szenen dieser beiden Hauptstädte unserer Nachbarländer, die sehr unterschiedliche Wurzeln und Biografien aufweisen. Wie zu erwarten, spiegelt sich dies in der jeweiligen Beschaffenheit, der Atmosphäre und der Lebensfähigkeit unserer unabhängigen Initiativen wider. Erst die Verwandtschaft ermöglicht es, die subtilen und überraschenden Unterschiede zu entdecken und gleichzeitig ihre tragenden Verbindungen aufzuzeigen. Wir möchten unsere Beziehungen und Berührungspunkte stärken und durch diese internationale, interdisziplinäre Zusammenarbeit unsere Netzwerke wie auch Inspirationen erweitern.

Teilnehmende Räume: Die Möglichkeit einer Insel, die raum, Fundacja Ziemniaki i, JIL, Kurt-Kurt, Lele Art Space studios, obcy, Przyszła Niedoszła, ROSALUX, STROBOSKOP, super bien! Berlin, Zwitschermaschine.

Teilnehmende Künstler: Ellinor Aurora Aasgaard & Zayne Armstrong, Anna Bochkova, Jonas Brinker, Monika Czyżyk / Neil Luck / Mateusz Ścibor, Tiny Domingos, Monika Dorniak, Bastian Gehbauer, Ulrich Grüter, Kexin Hao, Rafael Ibarra, Krysia Jędrzejewska-Szmek, Anna Maria Karczmarska, Piotr Bury Łakomy, Mikołaj Małek, Mrozia11, Elizabeth Ravn, Anna Rutkowska, Tomasz Saciłowski, selection from the Potato Library, Heidi Sill, Elisabeth Sonneck, Olga Truszkowska, Evgenija Wassilew

https://sdk.pl/galeria/warsaw_kin_berlin/

Projekt WARSAW>KIN<BERLIN, którego kuratorkami są Elisabeth Sonneck (super bien! Berlin) i Katie Zazenski (STROBOSKOP, Warszawa), obejmuje dwanaście przestrzeni projektowych z Berlina i Warszawy.

Zależy nam na podkreśleniu kluczowej roli niezależnych przestrzeni w eksperymentowaniu i rozwoju środowisk artystycznych, ich znaczeniu w ekosystemach sztuki współczesnej, ale też pokazaniu wyjątkowych mozliwości w jakie te społeczności są, i mogą być, połączone.

Po raz pierwszy WARSAW>KIN<BERLIN zaprezentowałyśmy w Pavillon am Milchhof w Berlinie w kwietniu tego roku. Jego podstawowym założeniem było wybranie dwóch artystów z każdego artist run space’u, przy czym musiał być to ktoś, z kim wcześniej się współpracowało.

W niektórych przypadkach wybierano kolektywy artystyczne, co zwiększało ogólną liczbę twórców, w innych – przestrzeń reprezentowana była przez jedną pracę zbiorową, co obniżyło oczekiwaną liczbę wszystkich dzieł. Ostatecznie 30 artystów pokazało 23 prace, które zostały wybrane tak, aby pokazać jak najszersze pole aktualnych konfrontacji, koncepcji, mediów i realizacji artystycznych. W przypadku wystawy w Warszawie zastosowałyśmy tę samą procedurę, ale dokonałyśmy zupełnie nowej selekcji, aby dostosować się do przestrzeni Galerii Promocyjnej. Ta iteracja obejmuje 32 prace 39 artystów, pisarzy i innych twórców.

Dzięki współpracy zdefiniowałyśmy słowo “kin” (ang. pokrewieństwo, krewni) jako relację, która nie wywodzi się z przeszłości, ale wskazuje raczej na przyszłość. Interesuje nas potencjał, który mamy jako “krewne”, przestawicielki niezależnych/projektowych scen dwóch stolic, sąsiadujących krajów, mających odmienne korzenie i biografie. I zgodnie z oczekiwaniami odzwierciedla to charakter i aktywność naszych niezależnych inicjatyw. To właśnie “kin” pozwala odkryć te subtelne i zaskakujące różnice, ujawniając jednocześnie ich krytyczne powiązania. Pragniemy wzmacniać nasze relacje i punkty styku, a także poszerzać sieci i inspiracje poprzez tę międzynarodową, interdyscyplinarną kooperację.

Przestrzenie uczestniczące wystawie: Die Möglichkeit einer Insel, die raum, Fundacja Ziemniaki i, JIL, Kurt-Kurt, Lele Art Space studios, obcy, Przyszła Niedoszła, ROSALUX, STROBOSKOP, super bien! Berlin, Zwitschermaschine.

Artyści uczestniczący w wystawie: Ellinor Aurora Aasgaard & Zayne Armstrong, Anna Bochkova, Jonas Brinker, Monika Czyżyk / Neil Luck / Mateusz Ścibor, Tiny Domingos, Monika Dorniak, Bastian Gehbauer, Ulrich Grüter, Kexin Hao, Rafael Ibarra, Krysia Jędrzejewska-Szmek, Anna Maria Karczmarska, Piotr Bury Łakomy, Mikołaj Małek, Mrozia11, Elizabeth Ravn, Anna Rutkowska, Tomasz Saciłowski, selection from the Potato Library, Heidi Sill, Elisabeth Sonneck, Olga Truszkowska, Evgenija Wassilew

https://sdk.pl/galeria/warsaw_kin_berlin/