Beatrice Jugert, Zoltan Labas, Lëila Benbaouche, Carsten Lisecki, Hannah Becher, Hartmut Jahn, Lorema Terzi, Nahed Mansour, Gió Di Sera, Laura Lukitsch, Michael Schmacke, Inga Kat Coleman, Regine Torbjørnsen, Bernard Bolter, Cirenia Jahn Fernández, Niklas Fanelsa, Kulturelle Erben

Kuratiert von: Margita Weiler & Stephan Kruhl

© Carsten Lisecki

ZUKUNFTSFORSCHUNG STADT TEIL 2b
Raumsoziologisches Kompetenzzentrum
am Gemüsestand des Birlik Marketler

Von und mit Carsten Lisecki

Potsdamerstraße 165, 10783 Berlin

Sa 6.11.2021 • 16 -18 Uhr

Spezial:

Bernard Bolter: Megasseum

Potsdamer Str. 163, 10783 Berlin

Sa 6.11.2021 • 12 & 18 Uhr

Weiterlesen